Den Grønne Karavane

Den Grønne Karavane

Den Grønne Karavane er et sjovt, aktivt og inspirerende tværfagligt forløb for elever på mellemtrinnet. Skolen sætter i tre dage en streg over fagene på skoleskemaet hvor børnene i stedet lærer en masse om miljø, klima og bæredygtig udvikling.

Forløbet lægger vægt på det fysiske, sansende og “kulturelle” – jf. det gamle kinesiske ordsprog nedenfor.

Jeg hører det – og glemmer det
Jeg ser det – og husker det
Jeg gør det – og forstår det

Dermed passer forløbet godt ind i rammerne for “Den nye folkeskole”: Forløbet bygger på varieret og anvendelsesorienteret undervisning, og eleverne skal bruge hele kroppen og alle sanserne. Desuden er det en fordel for et godt forløb, at forældrene inddrages. Forløbet er tværfagligt og indeholder derfor temaer fra flere af fagenes “Fælles mål” – ikke kun natur/teknik.

Flere af aktiviteterne kan bruges som inspiration til at arbejde med bæredygtighed – se f.eks. verdensmålene for bæredygtig udvikling her.

På denne hjemmeside finder du detaljerede vejledninger for:

  • to en halv dag med karavanens 11-13 værksteder
  • en halv dag med aktiviteter i klassen og fælles aktiviteter

Alle kan frit bruge de anførte ideer og tekster til deres eget forløb – alt står til fri afbenyttelse!

Rigtig god fornøjelse med Den Grønne Karavane på din skole.