Den Grønne Karavane

Afslutning

Den tredje dag efter frokost afsluttes besøget af Den Grønne Karavane: Eleverne går i klasserne og forbereder spørgsmål til den fælles miljødebat.

I klassen

Eleverne går med læreren til deres eget klasseværelse.

A. Kort gennemgang af aktiviteterne – se vigtige pointer fra aktiviteterne (ca. 25 min.)

  • Hvad har eleverne lært? Gennemgå aktiviteterne. ‘Miljøjagten’ og ‘Miljødetektiven’ diskuteres af hele klassen, da de fleste elever har prøvet aktiviteterne, og da der indgår miljøtemaer, der ikke findes i de andre aktiviteter.
  • Eventuelle spørgsmål og diskussionsemner skriver I op på tavlen (ustruktureret). De danner grundlag for udfærdigelse af spørgsmål til Miljødebatten – se punkt C.

B. Elevernes evaluering af Den Grønne Karavane (ca. 20 min)

For at gøre karavanen endnu bedre næste gang, vil vi meget gerne have elevernes tilbagemelding på de enkelte værksteder og på karavanen generelt.
Denne evaluering kan foretages som:

  • Enten: Diskussion i klassen hvor læreren spørger om hvad der har været godt og hvad der kan gøres bedre. Læreren skriver elevernes tilbagemelding ned og giver det til de grønne guider.
  • Eller: Målskive-evaluering, hvor eleverne individuelt udfylder målskiver (findes her).  BEMÆRK! Benyt kun denne evalueringsform, hvis eleverne på forhånd kender metoden! Læreren indsamler målskiverne og giver dem til de grønne guider.

C. Klassen vælger højst to konkrete miljøspørgsmål til Miljødebatten – brug noterne på tavlen (ca. 25 min)

Spørgsmålene skriver I på hvert sit kort (udleveres til lærerne af de grønne guider), hvorpå I også skriver hvem der stiller spørgsmålet (elevens navn) og hvem det stilles til (skolens ledelse, borgmester/politiker, pedel, ”eksperten” (fx en grøn guide)).

Miljøspørgsmålene bør tage udgangspunkt i elevernes oplevelser fra værkstederne eller vand/el/varme/affald/støj/natur på skolen/i hjemmet/i lokalområdet.
Undgå upræcise spørgsmål som: “Hvad er miljøet?” eller spørgsmål uden direkte miljørelation som: “Hvorfor er der beskidt på toiletterne?”
Det skal være konkrete miljøspørgsmål om tiltag, der kan gøres på skolen, i kommunen, derhjemme osv.
– BEMÆRK, at der sikkert ikke bliver tid til at eleverne kan stille alle spørgsmål! Men alle sedler med spørgsmålene på bliver samlet sammen og givet videre til elevrådet.

D. Hvad er en fælles debat med et panel? (ca. 15 min)

Forklar at tilhørerne (eleverne) kan stille spørgsmål til panelet. Spørgsmål kan med fordel stilles til bestemte paneldeltagere, f.eks.: “Vi vil gerne spørge en fra byrådet: Er der er planer om at opsætte solceller eller solvarme på vores skole – eller kan vi søge om tilskud i kommunen til det?”.

  • Eleverne kan se udstilling fra aktiviteterne i frikvarteret. Svarene på quizzerne fra INFOboden hænger fremme.

Pause

Fælles: Udstilling og Miljødebat

A. Udstilling fra aktiviteterne

Her vil to udvalgte elever fra værkstederne: Sæt farve på miljøet, Skrammelkunst, Stil skarpt på miljøet, Miljøavisen og En på kassen (på forhånd udvalgt af lærerne på de relevante værksteder) fremvise eksempler på de produkter som er fremstillet i værkstederne og fortælle hvorfor.

Herved får elever, lærere og lokalpolitikeren indblik, i hvad der er foregået i løbets af Karavane-dagene.

B. Miljødebat – se mere her

C. Konkurrence mellem elever og voksne: Sortering af affald

Farvel og tak for denne gang.