Den Grønne Karavane

Miljødebat


Efter tre dage med fokus på miljø er øjeblikket kommet, hvor eleverne får mulighed for at debattere det, de har lært. Derfor skal der til miljødebatten inviteres f.eks. borgmesteren eller en anden lokalpolitiker, en miljøorienteret lærer, skoleinspektøren, skolens tekniske serviceleder og evt. andre som har en indflydelse på miljøet på – og udenfor – skolen og lokalsamfundet. De sættes sammen i et panel. Der udnævnes en voksen som ordstyrer. Hvis skolen har besøg af Den Grønne Karavane vil den lokale grønne guide være ordstyrer, og en anden grøn guide vil typisk sidde som miljøekspert i panelet.

Eleverne har tidligere på dagen forberedt spørgsmål til Miljødebatten i klasserne, og elevrepræsentanter fra de forskellige klasser stiller spørgsmålene på skift fra salen. Det kan være alt lige fra dryppende vandhaner i skolens nære miljø til bygning af cykelstier i kommunen, der bliver debatteret. Det vil være naturligt at inddrage resultaterne fra Miljøjagten. Debatten skal åbne elevernes øjne for arbejdet med miljøtiltag på skolen og i lokalsamfundet og give eleverne en forståelse for, at der som regel er mange interesser og aktører i lokalsamfundet med forskellige meninger om, hvordan man bør indrette sig i forhold til miljøet. Debatten kan medvirke til at deltagerne bliver holdt fast på nogle initiativer, som bør foretages på skolen.

Alle de forberedte spørgsmål er på forhånd skrevet ned på sedler og vil blive sat op på en fælles plakat. Plakaten vil efter Miljødebatten blive hængt op et synligt sted på skolen og efter ca. ½ år efter karavanen, vil den lokale grønne guide mødes med skolen og høre, hvordan det går med handling på spørgsmålene.
Miljødebatten vil typisk vare ca. 30 minutter.