Den Grønne Karavane

Miljødebat

Efter tre dage med fokus på miljø er øjeblikket kommet, hvor eleverne får mulighed for at debattere det, de har lært. Derfor inviterer vi fx borgmesteren eller en lokalpolitiker, en miljøorienteret lærer, skoleinspektøren, skolens tekniske serviceleder. De sidder i panelet overfor alle eleverne.

En grøn guide er ordstyrer, og en anden grøn guide vil sidde som miljøekspert i panelet.

Eleverne har forberedt spørgsmål til Miljødebatten i klasserne, og elevrepræsentanter fra de forskellige klasser stiller spørgsmålene på skift fra salen. Det kan være alt lige fra dryppende vandhaner i skolens nære miljø til bygning af cykelstier i kommunen, der bliver debatteret. Det vil være naturligt at inddrage resultaterne fra Miljøjagten. Debatten skal åbne elevernes øjne for arbejdet med miljøtiltag på skolen og i lokalsamfundet og give eleverne en forståelse for, at der som regel er mange interesser og aktører i lokalsamfundet med forskellige meninger om, hvordan man bør indrette sig i forhold til miljøet. Debatten kan medvirke til at deltagerne bliver holdt fast på nogle initiativer, som bør foretages på skolen.

Alle de forberedte spørgsmål er på forhånd skrevet ned på sedler og bliver efter Miljødebatten givet videre til elevrådet.

Miljødebatten varer ca. 30 minutter.