Den Grønne Karavane

Om Karavanen

Forløbet lægger vægt på det fysiske, sansende og “kulturelle” – jf. det gamle kinesiske ordsprog nedenfor.

Jeg hører det – og glemmer det
Jeg ser det – og husker det
Jeg gør det – og forstår det

Dermed passer forløbet godt ind i rammerne for “Den nye folkeskole”: Forløbet bygger på varieret og anvendelsesorienteret undervisning, og eleverne skal bruge hele kroppen og alle sanserne. Desuden er det en fordel for et godt forløb, at forældrene inddrages. Forløbet er tværfagligt og indeholder derfor temaer fra flere af fagenes “Fælles mål” – ikke kun natur/teknik.

Flere af aktiviteterne kan bruges som inspiration til at arbejde med bæredygtighed – se f.eks. verdensmålene for bæredygtig udvikling her.

Formålet

Det overordnede formål er at stille et undervisningsværktøj til rådighed for folkeskolens mellemtrin. Værktøjet skal fungere som inspiration til skolens arbejde med miljøemner. Værktøjet skal anvise konkrete muligheder for handlinger, som kan være med til at forbedre miljøet i og omkring skolen.

Forløbet

Et samlet forløb kan omfatte fra ca. 125 til ca. 240 elever fra 4. – 6. evt. 3. klasse i tre dage fra kl. 8 til 15. En vurdering af den nødvendige arbejdskraft fremgår af skema til fordeling af voksne og lokaler under hjælpeværktøjer.

De første to en halv dag deltager hver elev i 5-7 af i alt 11-13 værksteder. På den tredje dag er eftermiddagen forbeholdt til opsamling, forberedelse og gennemførelse af en miljødebat med politisk deltagelse.

Eleverne får individuelle skemaer, der tager hensyn til deres ønsker om værksteder. Det betyder, at de kommer til at arbejde på tværs af klasser og klassetrin.

Den Grønne Karavane medbringer alle materialer.