Den Grønne Karavane

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling


Den Grønne Karavane giver håndgribelige eksempler på hvordan skolerne kan arbejde med FN’s 17 verdensmål.

Læs mere om FN’s 17 verdensmål her.

1. Afskaf fattigdom2. Stop sult3. Sundhed og trivsel4. Kvalitetsuddannelse5. Ligestilling mellem kønnene6. Rent vand og sanitet7. Bæredygtig energi8. Anstændige jobs og økonomisk vækst9. Industri, innovation og infrastruktur10. Mindre ulighed11. Bæredygtige byer og lokalsamfund12. Ansvarligt forbrug og produktion13. Klimaindsats14. Livet i havet15. Livet på land16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner17. Partnerskaber for handling