Den Grønne Karavane

En på kassen

I dette værksted skal eleverne lære noget om fugle, natur, miljø og at bygge fuglekasser, som kan hænges op på skolen. Formålet er, at eleverne lærer om fuglenes rolle i naturen, problematikken med manglen på redehuller og brugen af træ, som et miljøvenligt byggemateriale. Hæng fuglekasserne op i træerne på skolen så vil der forhåbentlig flytte små kvidrende familier ind til glæde for børn og voksne. Eleverne kan følge med i livet i fuglekasserne år efter år.

Rigtig god fornøjelse i sløjdlokalet!