Den Grønne Karavane

En på kassen

I dette værksted skal eleverne lære noget om fugle, natur, miljø og at bygge fuglekasser, som kan hænges op på skolen. Formålet er, at eleverne lærer om fuglenes rolle i naturen, manglen på redehuller og brugen af træ, som et miljøvenligt byggemateriale. Hæng fuglekasserne op på skolen, så vil der forhåbentlig flytte små kvidrende familier ind til glæde for børn og voksne. Eleverne kan følge med i livet i fuglekasserne år efter år.

Rigtig god fornøjelse i sløjdlokalet!

 

Værkstedet understøtter følgende Verdensmål: Se mere om Verdensmålene.

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund12. Ansvarligt forbrug og produktion15. Livet på land