Den Grønne Karavane

En på kassen

Fugle og insekter

Et par musvitter får som regel 2 kuld på vingerne i løbet af en ynglesæson. Det svarer til ca. 16 unger. Hver unge æder i snit ca. 5 g larver pr. dag. Det svarer til mindst 100 larver per unge per dag. Ungerne er knap 3 uger i reden og bliver fodret af forældrene i yderligere mindst en uge, efter de har forladt reden. Mens ungerne er afhængige af forældrene, fortærer hele familien altså ca. 1000 larver om dagen. Det bliver til 30.000 larver på en måned! Fra 1. april til 31. august betyder det, at et musvitpar og deres unger minimum spiser 100.000-200.000 larver. Det svarer til ca. 5-10 kg larver!

Læs mere om fuglene på www.dof.dk