Den Grønne Karavane

Magien i kredsløb

Vi er omgivet af et utal af små organismer, der har stor betydning for opretholdelsen af jordens økosystemer. Deres liv udfolder sig mest i det skjulte, upåagtet af os mennesker. I dette værksted er der fokus på små organismer som regnorme, biller og bænkebidere samt på deres rolle i naturens kredsløb, bl.a. for nedbrydningen af organisk affald.

Eleverne får gennem filmene Naturens Affald og Microcosmos en introduktion til forskellige smådyr og deres biologi. Eleverne inddrages aktivt når de finder små organismer i kompostjord og iagttager deres udseende og adfærd i mikroskopet.

God fornøjelse foran skærmen og med fingrene i komposten!

 

Værkstedet understøtter følgende Verdensmål: Se mere om Verdensmålene.

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund12. Ansvarligt forbrug og produktion15. Livet på land