Den Grønne Karavane

Miljøavis

Alt det praktiske

Der udarbejdes en løbende miljøavis på fx Skoleblogs i Skoletube. Råder skolen over tilstrækkeligt antal bærbare computere, kan værkstedet foregå i hvilket som helst lokale. Ellers vil skolens EDB-rum være det oplagte sted at etablere en redaktion. Det er vigtigt, at der er et tilstrækkeligt antal computere, så samtlige “journalister” kan arbejde ordentligt uden at falde over hinanden.

Holdstørrelsen anbefales at være på ca. 12 elever (journalister) og 1 – 2 voksne. Der kan arbejdes i små grupper á 2 – 4 elever, nogle er fotografer og andre er skrivende journalister.

Tips

  • Måske kan en journalist fra lokalavisen inviteres til at holde et kort oplæg for eleverne om, hvordan man spotter og skriver en god historie.
  • Miljøavisen kan med fordel udgives på Elev- og ForældreIntra, hvis den ikke indeholder lokale fotos.
  • Af sikkerhedshensyn ved deling må eleverne tage situationsbilleder. Det er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlige formål med billedet. Eleverne bør undgå portrætbilleder.
  • Elevernes historier kan vises løbende på skærmen i INFO-boden.
  • Det er en god ide at USB-oplade kameraerne på forhånd.
  • Avisen kan også være ”hardcopies”, som hænges op i INFO-boden.