Den Grønne Karavane

Miljødetektiven

Alt det praktiske

Dette korte værksted hænger tæt sammen med værkstedet “Miljøjagten”. Du skal koordinere de to værksteder med din kollega på denne måde:

De to værksteder afholdes hver især i alt 10 gange i løbet af Karavanens besøg. Eleverne gennemfører altid begge værksteder lige efter hinanden.

– På forhånd opsætter I posterne og fordeler eleverne på Miljødetektiven på 4 hold (og det samme for Miljøjagten) hver gang værkstederne gennemføres.

– Når eleverne kommer, samler I dem ved START/SLUT til en fælles introduktion – ca. 15 min.

– Eleverne gennemfører “Miljødetektiven” og “Miljøjagten” – ca. 1 time.

– Eleverne vender tilbage til START/SLUT og afleverer poser og skemaer.

I holder en pause jf. det fælles skema

– Eleverne samles ved START/SLUT og får de andre poser: De elever der netop har gennemført “Miljødetektiven” skal nu arbejde med “Miljøjagten” – og omvendt.

Eleverne gennemfører “Miljødetektiven” og “Miljøjagten” – ca. 1 time.

– Til slut samler eleverne til en fælles afslutning ved START/SLUT – ca. 25 min.

Læreren bemander selv DETEKTIV 3. Resten af posterne i Miljødetektiven er ubemandede. Hvis der er forældre, bedsteforældre eller miljøfrivillige, som har lyst til at deltage – så er dette et godt værksted hvor ekstra voksne kan hjælpe eleverne ude på posterne.

Læreren bør i god tid indhente en række oplysninger, som skal bruges på posterne – hent tjeklisten her.