Den Grønne Karavane

Miljødetektiven

Posterne

Detektiv 1: Skolens naturværdi

På denne post skal eleverne undersøge, hvor meget og hvilke typer natur, der er på skolens udearealer ved at svare på nogle enkle spørgsmål. På den måde finder eleverne skolens naturværdi og får samtidig et indblik i, at skolens udearealer ikke blot er et sted at holde frikvarterer men også et levested for planter og dyr.

Detektiv 2 og 3: Økologi, smag og sans

På disse to poster får eleverne viden om økologisk produktion og hvilke overordnede miljøhensyn, der tages i økologisk produktion af fødevarer. Desuden er der forskellige madvarer, som skal identificeres på det røde Ø-mærke eller det europæiske økologimærke EU-bladet. Eleverne tjekker hvor stor andelen af økologiske varer er på skolen. Eleverne smager i testen på økologiske og konventionelle produkter og får mulighed for at konstatere, om der er forskel på smagen.

Detektiv 4: Vand og regnvand

På denne post undersøger eleverne forhold, der har betydning for skolens vandforbrug. Eleverne skal undersøge om skolen har vandbesparende foranstaltninger på vandhanerne og om toiletterne løber. Derudover sættes der fokus på elevernes egen adfærd og elevernes opmærksomhed på evt. vandspild skærpes. Endelig skal eleverne finde ud af, om skolen har løsninger til at opsamle og nedsive regnvand.

Detektiv 5: Skolens og dit eget el-forbrug

Posten sætter fokus på brug af el og på muligheder for at spare på elforbruget gennem tekniske tiltag, ved valg af apparater og gennem hensigtsmæssig adfærd. Der er både fokus på det elforbrug, som eleverne har derhjemme, på forbrug af el på skolen samt elevernes og skolens mulighed for at begrænse dette. Eleverne lærer undervejs om energimærkerne (A – G) samt om elsparemærket.