Den Grønne Karavane

Miljødetektiven

Lærervejledning

I Miljødetektiven gælder det IKKE om at komme først, men om at finde de rigtige svar. Eleverne løser opgaverne ved de enkelte poster og udfylder holdets medbragte svarskema undervejs.

Resultatet af Miljødetektiven siger altså ikke noget om hvor godt eleverne har klaret opgaverne, men viser udelukkende i hvilken miljøstand skolen er! Dette er vigtigt at du formidler videre til eleverne.

I skemaet er der svarmulighederne: “OK”, eller point, fx “+1/-1” eller “antal”. Eleverne sætter selv en bolle rundt om eller skriver det rigtige svar. Der er en udførlig beskrivelse af posterne i vejledningerne til de forskellige poster. Ret posternes placering i de røde felter på Miljødetektivskemaet og print et ud til hvert hold, i alt ca. 50 stk.