Den Grønne Karavane

Miljødetektiven

Detektiv 1 – Skolens naturværdi

Placering:

Posten kan med fordel placeres udenfor, så eleverne nemmere kan se skolens grønne områder. Ved denne post er der to skilte: Et med postens nummer og et med beskrivelse til eleverne, om hvad de skal gøre.

Indhold:

Eleverne skal undersøge, hvor meget natur der er på skolens udearealer ved at svare på nogle enkle spørgsmål. Svarene forventes ikke at være eksakte men baseret på et skøn fra eleverne selv.

Formål:

Formålet er, at få eleverne til at se skolens uderum som andet end et sted, hvor de holder frikvarter: Det er også et sted hvor mange dyr og planter kan trives, alt efter hvilken type natur der er. Ved at give et skøn over hvor store arealer, der findes af de forskellige typer natur, giver eleverne et bud på, hvor gavnlig skolens udearealer er for dyr og planter = skolens naturværdi.

Spørgsmål 1: Hvor store områder er der på jeres skole, der har kort græs (som på en fodboldbane eller græsplæne) når I regner det hele sammen (gerne flere mindre områder)?

Mindre end en fodboldbane: -1
Som en fodboldbane: 0
Større end en fodboldbane: +1

Spørgsmål 2: Hvor store områder er der på jeres skole, som har langt græs (naturgræs), hvor der kan bo dyr?

Mindre end en fodboldbane: -1
Som en fodboldbane: 0
Større end en fodboldbane: +1

Spørgsmål 3: Hvor meget krat og buske har I på skolen?

Mindre end som rundt om en almindelig have: -1
Som rundt om en stor have: 0
Mere end som rundt om en stor have: +1

Spørgsmål 4: Hvor mange store træer har I på skolen (over ca. 5m)

Under 20: -2
Mellem 20 og 50: +1
Over 50: +2

Spørgsmål 5: Har I nogle vandhuller på skolens område (sø, dam eller mose)

Nej: -2
Ja, tilsammen er de på størrelse med et klasselokale: 0
Ja, tilsammen er de større end et klasselokale: +2

Spørgsmål 6: Har I nogle gamle hule træer eller fuglekasser, som fugle, flagermus mv. kan bo i?

Nej: -1
Ja, mindre end 10 fuglekasser og hule træer tilsammen: 0
Ja, mere end 10 fuglekasser og hule træer tilsammen: +1

Spørgsmål 7: Andre ting gavner også naturen. Har I nogle af følgende ting på jeres skole:

Planter på taget af en eller flere bygninger: +1
Et sted hvor regnvand langsomt siver ned i jorden (langsommere end på 2 dage): +1
En kompostbunke eller bunke af grene og træstammer, der for lov at ligge og nedbrydes: +1
Et sted med brændenælder eller andre vilde planter: +1

Spørgsmål 8: Nogle dyr er tegn på, at der er god natur i området. Har I set disse dyr på jeres skoles område?

Pindsvin: +1
Flagermus: +1
Frøer: +1
Mindst 3 forskellige slags biller: +1
Mindst 3 forskellige slags sommerfugle: +1
Mindst 3 forskellige slags fugle har reder på skolens område: +1

Materialer:

Planche med postens nummer
Planche med beskrivelse til eleverne om hvad de skal på posten