Den Grønne Karavane

Miljødetektiven

Detektiv 2 – økologi, del 1

Placering:

Posten placeres i umiddelbar nærhed af post 3 (økologi del 2)

Indhold:

På denne post skal eleverne svare på en quiz om økologi. De skal udpege de ”ægte” økologimærker samt sortere forskellige mad-emballager i ”økologiske” og ”ikke-økologiske” (konventionelle).

Formål:

Formålet med denne post er at give eleverne en indsigt i, hvad økologi er og hvad det betyder for miljø, dyrevelfærd og sundhed. Endvidere lærer eleverne at genkende både det danske og det europæiske økologimærke.

Spørgsmål:

1: Hvad er økologi?

1) Hvad er økologi?- sæt kryds ved de rigtige:
___at planterne på marken bliver dyrket uden kunstgødning og gift
___at landmandens dyr har bedre plads og kan gå ud af stalden
___at øko-mad er sundere, for det er uden gift og kunstig farve

Alle svar er rigtige.

Tip til læreren:

Miljø/natur:

Jorden og afgrøderne er dyrket uden at bruge kunstgødning og pesticider (kunstige sprøjtemidler mod ukrudt, svampe og skadedyr), som ellers bruges i konventionelt (ikke-økologisk) landbrug.
Det er godt for miljøet, da sprøjtemidlerne og kunstgødningen så ikke kan vaskes ned i grundvandet (drikkevandet) og ud i søer og vandløb. Desuden vil der på en økologisk mark også være flere insekter og blomster, da der ikke sprøjtes mod dem. Det betyder, at der generelt er et større dyreliv på økologiske marker.

Dyrevelfærd:

Økologiske dyr har bedre forhold end konventionelle landbrugsdyr. De har mere plads indenfor og køer er ikke bundet. Alle økologiske dyr har også – i modsætning til konventionelle – krav på at kunne komme ud en stor del af året. Økologiske dyr fodres også hovedsageligt med økologisk foder. Hvis et økologisk dyr bliver sygt, må det gerne behandles med medicin, men til forskel for ikke-økologiske dyr, må de ikke behandles ”på forhånd” – altså før de bliver syge. Desuden skal der også gå længere tid, før man må bruge mælken eller slagte dyret og spise det, når der er tale om et økologisk dyr, end hvis det er et ikke-økologisk dyr.

Sundhed:

Der er ingen rester af sprøjtegifte i økologisk mad (det er der i op til 65 % af konventionelt frugt og grønt. Kilde: Fødevarestyrelsen (2007): Pesticider i fødevarer 2007). Der må ikke tilsættes kunstige farvestoffer eller sødemidler til økologiske fødevarer og derfor menes det, at der er flere sunde stoffer i økologiske madvarer end i konventionelle.

Læs evt. mere i folderen ”10 gode grunde til at vælge Ø”

2) Hvordan kan man se, at en vare er økologisk? Skriv navnene på de to økologimærker her:

Det røde Ø og EU-bladet

Tip til læreren

Alle statskontrollerede økologiske varer har enten det danske eller det europæiske økologimærke på emballagen: Det røde Ø eller EU-bladet. Disse mærker er kontrolleret af den danske stat /eller af EU og er forbrugernes garanti for, at varen lever op til kravene om økologi. De to mærker ”er lige gode”. Det europæiske bruges på varer som ikke er pakket i Danmark.
På nogle varer står der måske, at de er økologiske eller indeholder økologiske ingredienser. Men hvis de ikke er mærket med enten det danske eller det europæiske økologi-mærke, kan vi ikke være sikre på, at det er sandt.

3) Spiser I dagligt økologisk derhjemme?

JA/NEJ

4) Kan I finde de økologiske varer? Skriv løsningen her:

Praktisk:

Læreren forbereder posten ved at lave en udstilling med de varer (økologiske og ikke økologiske) der hører til posten. Varerne “blandes” og lægges frem på et bord. Et skilt om økologi stilles ved siden af.
Holdene skal besvare de nedenstående spørgsmål. Planchen med de forskellige mærker inddrages som hjælpemiddel.

Spørgsmål:

1. Her er forskellige fødevarer. Hvis I skal finde de økologiske varer, så skal I se efter to økologimærker som man kan stole på – kender I dem? Skriv navnene på de to økologimærker her: (tip: I kan se det rigtige svar under klappen på skiltet): Det røde Ø og EU-bladet.
2. Nu skal I finde de varer, som er økologiske. Hvis I lægger dem i den rigtige rækkefølge, så danner bogstaverne et ord – skriv ordet her:
S O L C E L L E
(Husk at lægge varerne tilbage, så det næste hold ikke kan læse jeres svar)

Materialer:

  • Planche med postens nummer
  • Laminerede A4 ark med det danske og det europæiske økologimærke
  • Diverse emballager fra økologiske og ikke økologiske madvarer (mælk, havregryn, pasta mm.) mærket med bogstaver til at finde kodeordet

Desuden kan følgende bruges ved behov:

  • Lamineret opslag om forskel mellem økologisk-, frilands- og almindeligt opdræt af dyr.
  • Folder: 10 gode grunde til at vælge økologi
  • Folder: Kend dit mærke