Den Grønne Karavane

Miljødetektiven

Detektiv 5 – Skolens og dit eget elforbrug

Placering:

Posten placeres et uforstyrret sted på skolen. Der skal være en stikkontakt i nærheden – og et bord til de forskellige elapparater. Du skal samle apparaterne til spørgsmål 4, så eleverne kan aflæse forbruget direkte.

Indhold:

Posten sætter fokus på skolens og elevernes eget brug af el og på muligheder for at spare. Eleverne måler elforbruget på apparater i hjemmet og ser på energimærkerne (A – G).

Formål:

Formålet med denne post er, at få eleverne til at tænke over deres elforbrug og få dem til at ændre deres adfærd – både hvad angår at slukke i det daglige og med hensyn til indkøb af energirigtige apparater (her kaldet el-ting, som eleverne bedre forstår).
Grunden er, at det meste af den strøm, vi bruger, stammer fra elværker, der bruger kul eller gas – og dermed udleder CO2 Ved at spare på elforbruget kan vi mindske udledningen af CO2.

Spørgsmål 1: Bliver lyset på skolen automatisk slukket, hvis der ikke er nogen i rummet eller hvis der kommer nok dagslys ind gennem vinduet?

Svar 1:
Ja: +2 point
Nej: -2 point

Spørgsmål 2: Bliver lyset i klasselokalet altid slukket, når I går – enten automatisk eller ved at I selv slukker det?

Svar 2:
Ja: +2 point
Nej: -2 point

Spørgsmål 3: Bliver alle printere og computere på hele skolen slukket, når i går  – enten automatisk eller ved at I selv slukker dem?

Svar 3:
Ja: +2 point
Nej: -2 point

Spørgsmål 4: Ting der bruger el er ofte mærket med A, B osv. til G. Hvilke ting bruger mindst el: En el-ting med A eller G mærke?

Svar 4:
El-tingen med A-mærket bruger mindst strøm og koster dermed mindre i strøm end el-tingen med G-mærke. Energimærkerne kan man finde på mange forskellige apparater: TV, elpærer, køleskabe etc.

Aktivitet – Mål elforbruget:

Med en elmåler kan du se prisen for at have en el-ting kørende i et helt år. Aflæs det lille tal nederst i elmålerens vindue. For eksempel betyder 26 cost/y at det koster 26 kroner om året.

Tænd en el-ting ad gangen og aflæs prisen:

Lys-pæren (A+) koster ____________kr. om året.

iPhone opladeren uden mobil koster ____________kr. om året.

Hårtørreren koster ____________ kr. om året.

Wii-spillekonsollen koster ____________kr. om året.

Den tid, som en el-ting er tændt, er ligeså vigtig for det samlede strømforbrug og den samlede udgift, som selve strømforbruget, når el-tingen kører. Så husk at slukke for det, du ikke bruger derhjemme!

 

Materialer

Planche med postangivelse
Planche med energimærkningen (A-G)
Planche med vejledning til at måle strøm med sparometer (elmåler)
Lys-pære i fatning (pæren beskyttet af gitter), iPhone oplader, hårtørrer og Wii-spillekonsol
En elmåler
Kraftig forlængerledning