Den Grønne Karavane

Miljødetektiven

Start/slut – vejledning

Placering:

Der vælges et hensigtsmæssigt sted, hvor Miljødetektiven og Miljøjagten kan starte og slutte fælles – gerne et stort klasselokale.

Aktivitet:

Miljødetektiven og Miljøjagten startes med en kort introduktion til eleverne om at:
Det vigtige er at lære! – ikke at komme hurtigt igennem! Det er bedre at gennemføre alle poster og svare så omhyggeligt som muligt frem for at komme først.
I har på forhånd inddelt eleverne i 4 hold på henholdsvis Miljøjagten og Miljødetektiven – og med 3-6 elever pr. hold.
To poster skal besøges i en bestemt rækkefølge. Det gælder Detektiv 2 og 3.Ellers er der ikke sammenhæng mellem posterne, og grupperne kan derfor starte på forskellige poster.

De poster holdene kan starte på er følgende:
Post 1 herefter 2, 3, 4, 5
Post 2 herefter 3, 4, 5, 1
Post 4 herefter 5,1, 2, 3
Post 5 herefter 1, 2, 3, 4

 

Hvert hold får udleveret en pose, som indeholder:

 • Ét fælles svarskema
 • Skriveunderlag
 • 1 kuglepen/blyant

Holdene instrueres om følgende:

 • Eleverne skal først gennemføre Miljødetektiven eller Miljøjagten.
 • Hvis eleverne undervejs bliver i tvivl om noget fx hvordan svarskemaet skal udfyldes eller de ikke kan finde en post, skal de komme tilbage til Start/Slut og få hjælp.
 • Holdet skal hele tiden følges ad.
 • Det gælder for hvert hold om at besøge alle 6 poster i den rækkefølge, som de får angivet.
 • Hver post tager ca. 8 minutter. Dertil kommer lidt tid til at gå fra den ene post til den anden.
 • Eleverne skal gennemføre posten, når denne er ledig efter foregående hold og de skal selv udfylde svarskemaet.
 • Hvis holdet kommer til en post, som er optaget af et andet hold, venter man i god afstand til posten.
 • Når holdet har gennemført alle 5 poster, skal de gå tilbage til START/SLUT med deres svarskema og stofposen.
 • Eleverne får at vide, hvornår de senest skal være tilbage til START/SLUT  – uanset om de har nået alle poster eller ej!
 • Så er der pause.
 • Efter pausen skal de gennemføre det andet værksted, og eleverne vender tilbage til START/SLUT.
 • Her gennemgår I svarene i plenum og finder ud af, om skolen er ”grøn eller gris”.
 • Resultatet af Miljødetektiven (pointantallet) siger intet om, hvor godt holdene klarer sig – det er udelukkende skolens miljø, der undersøges og altså skolen, som får point.

 

Vejledning til at slutte Miljødetektiven af:

Når eleverne har gennemført begge værksteder, kommer de tilbage til START/SLUT. Sammen med lærerne gennemgår eleverne deres besvarelser på de forskellige spørgsmål i plenum. Pointene tælles sammen for alle hold og eleverne tjekker med det aktuelle pointtal på bagsiden af skemaet, hvorvidt de har bedømt deres skole til at være grøn eller gris.

BEMÆRK:

Læreren skal gemme resultaterne fra alle holdene. De skal bruges til at bedømme hvorvidt skolen er grøn eller gris – og hvor der kan ske forbedringer. Dette skal bruges til miljødebatten på tredjedagen. Resultatet kan eventuelt også formidles til Foto-værkstedet og Avis-værkstedet undervejs i forløbet med Den Grønne Karavane.