Den Grønne Karavane

Miljøet står på spil

I dette værksted skal eleverne i gang med spillebrikkerne og lære om en række miljøforhold via fire spil, der handler om natur- og miljø.

Rigtig god fornøjelse!

 

Værkstedet understøtter følgende Verdensmål: Se mere om Verdensmålene.

12. Ansvarligt forbrug og produktion15. Livet på land


Alt det praktiske

Spil

 • Jagten på det røde æble” – et brætspil fra Allerød, hvor eleverne sidder ned og spiller.
 • Skovstratego” – et udendørs spil, hvor eleverne løber rundt og fanger hinanden.
 • Affaldskort – et kortspil hvor eleverne kan dyste mod hinanden med viden om forskellige typer affalds nedbrydningstider.
 • Fuglekort – et kortspil hvor eleverne kan dyste mod hinanden om viden om fugle i Danmark.

Der bør maksimalt være 22 elever og 1-2 voksne. Eleverne deles i to-fire grupper, som spiller hvert sit spil – så kan der byttes spil undervejs. Del grupper med tre elever i hver til brætspillet, grupper med to-tre elever i hver til kortspillene og to hold med 6 i hver til Skovstratego.

Som lærer vælger du selv hvilke spil du vil bruge. Der er ikke brug for det store læreroplæg her, men det er naturligvis en god ide, at du har sat dig ind i spillereglerne.

Den Grønne Karavane medbringer alle fire spil.


Jagten på det røde æble

Spilleregler

4-5 spil med spilleplaner, hvert spil består af:

 • Spilleplan og vejledning
 • 6 spillebrikker, 1 terning og et rødt æble
 • 150 spørgekort
 • 30 sommerfugle-brikker
 • 9 rådyr-brikker

Der spilles med 2-6 deltagere. Spillet tager ca. en halv time, alt efter hvor mange elever, der deltager. Spørgsmålene i spillet er en god blanding af natur- og miljøspørgsmål: Hvad sker der med affaldet fra den grønne affaldspose? Hvor mange vinger har en flue? osv. Spillepladen er et kort over Allerød. Vinderen er den, der først kommer kommunen rundt og ind på Rådhuset og svarer rigtigt på borgmesterens tre spørgsmål.

Forberedelse

Læg spilleplanen på bordet, læg en rådyr-brik på hvert af de ni rådyrfelter, og læg det røde æble på rådhuset. Vælg en spillebrik hver og sæt den på et af startfelterne.

Spillet

Alle kaster en terning, og spilleren med det højeste slag begynder. Spillerne skiftes til at kaste terningen, og deres brikker flyttes det tilsvarende antal felter i en retning efter frit valg. Hver gang man lander på en sommerfugl, tager den forrige spiller et spørgekort og læser højt. Svarer man rigtigt, får man en sommerfuglebrik. Der må gerne stå flere brikker på samme felt.

Rådyr

For at få adgang til rådhuset skal man have et smukt naturfoto – en rådyr-brik. Et foto kan kun tages, mens man står på et grønt rådyr-felt. Man slår straks med terningen og på brættet kan man se, hvad der sker!

Afslutning

Når man har mindst fem sommerfugle og et rådyr, kan man komme ind på rådhuset ved at lande på rådhus-feltet. Her får man tre spørgsmål af borgmesteren. Svarer man rigtigt på mindst to, har man vundet det røde æble. Ellers får man tre nye spørgsmål næste gang, man har tur. Den, der vinder det røde æble, har vundet.


Skovstratego

Spilleregler

Æske med regler, kort, terning, fløjte og 2 spil i alt, som hver består af:

 • 2 x 56 laminerede kort i blåt og rødt samt et lilla katastrofekort.
 • Plancher med store kopier af kortene til gennemgang af reglerne.

Børnene lærer en fødekæde at kende ved selv at tage rollen som dyr i kæden – og der skal tænkes strategisk for at vinde.

Forberedelse

Der er 56 kort pr. hold. Der skal kun være 1 katastrofekort i alt.

Hvert hold får følgende kort i samme farve:

 • 2 mennesker
 • 4 ræve
 • 6 fiskehejrer
 • 10 hugorme
 • 12 frøer
 • 16 edderkopper
 • 6 myg

Eleverne inddeles i to hold, et blåt og et rødt. Hvert hold vælger en holdleder og får en base, som ligger 50 til 100 meter fra det andet hold. Hver elev får et kort fra holdets bunke af holdlederen.

Nu gælder det om at skaffe sig kort fra det andet hold.

Kortene

Når man møder en modstander og rører ved vedkommende, skal begge vise sine kort.

Den, der har det højeste kort, vinder den andens kort. Den, der har tabt, skal tilbage til holdlederen ved basen for at få et nyt kort.
Eksempel: Benny løber hen til Brian og rører ham, så nu skal de se hinandens kort. Benny har en frø, mens Brian har en edderkop. Så Benny vinder Brians kort og afleverer det på sin base. Brian derimod løber tomhændet hjem og fortæller sine medspillere, at Benny er en frø – så ved de, om de kan tage ham, eller om de skal tage sig i agt for ham. Brian får nu en fiskehejre af sin holdleder, og så går jagten ind på Benny Frø!

Holdlederen behøver ikke at uddele et tilfældigt kort – man må gerne tænke over, hvilket kort det er smart at uddele. Holdet kan ikke benytte de kort, der er vundet fra modstanderne – de tæller kun point.

Katastrofekortet har sine egne regler

Holdene slår med terningen om, hvem der først skal have katastrofekortet. Katastrofekortet kan tage kort fra alle – men når man har brugt kortet over for modstanderen, skal man aflevere det til den, man har slået. Han/hun er så den nye “katastrofekortbærer”.

Man kan selv vælge, hvornår man afslutter spillet:

 • når et hold har tabt alle sine kort – eller –
 • når det fløjtes af.

Det betyder, at spillet kan afsluttes på et vilkårligt tidspunkt.

Til sidst tæller man sammen, hvilket hold der har flest points.

Gode råd

Menneskekortet kan hurtigt samle mange points sammen, men man skal passe på ikke at tabe det, for så vinder de andre 20 points. Katastrofekortet er smart at have, men det er ikke klogt at bruge det på at slå en edderkop, når man kan gå efter storvildtet.

Efterspil

Efter spillet, når alle hviler sig, kan man diskutere, hvordan dyrene jager hinanden, og om eleverne kan forestille sig andre fødekæder. Eleverne kan også tænke over, hvorfor der er et katastrofekort med i spillet. Baggrunden er, at selv om verden er nogenlunde systematisk organiseret, så de stærke spiser de svage, kan alle uden undtagelse blive udsat for en katastrofe, hvoraf nogle ikke kan forudses. Dinosaurerne var utvivlsomt de stærkeste for 65 millioner år siden, men pludselig gik verden af lave, og de bittesmå pattedyr kom til magten. Mindre katastrofer sker hele tiden: Forurening, der ødelægger natur, byggeri eller vejanlæg i følsom natur, elmesyge, der fjerner en hel art – udtørring eller opfyldning af vandhuller o.l. Det kan være katastrofer, som for mennesker synes uinteressante, men for en bestemt dyreart kan det være – en katastrofe!

Spillet er hentet som pdf på Naturhistorisk Museum Århus.


Affaldskort

Spilleregler

3 spil med hver 40 forskellige affaldskort.

Der spilles mellem 2-5 elever. Spillet tager ofte mellem 10 og 30 minutter, alt efter hvor ligeligt fordelt kortene, ved tilfældighed, er fordelt fra starten.

Formålet med affaldskortspillet er at skabe elevernes interesse for og bevidsthed om affaldsproblemer, og hvad de betyder for naturen: Eleverne lærer affalds forskellighed – om de enkelte affaldstypers nedbrydningstiden i naturen, om mængden i naturen, om genbrugsværdien, hvor ulækkert det er og om hvor farligt det er for dyrene.

Forberedelse:

Hvert kortspil blandes for sig og fordeles ligeligt mellem eleverne.

Spillet

Spillets regler er baseret på de klassiske bilkort og er yderst simple.
Hver elev lægger sine kort i en bunke foran sig med bagsiden opad. Alle vender det øverste kort om fra hver deres bunke. Den som sidder til venstre for kortgiveren starter med at vælge en kategori og siger hvilken værdi hans/hendes kort har. Dernæst skal de øvrige deltagere nævne værdierne i samme kategori på deres kort. Den elev der har den højeste værdi har vundet de andres kort, får kortene og lægger dem nederst i sin egen bunke. Vinderen af runden vælger kategori på næste kort osv.

Afslutning

Spillet afsluttes ved at én elev har vundet alle de andres kort. Er der ikke tid til at spille kortspillet til ende er vinderen den som har flest vundne kort.

Baggrund

Kategorierne er her nedbrydningstid i naturen, farlighed for dyr, mængde smidt i naturen, genbrugsværdi og oplevet ulækkerhed. Nedbrydningstiderne i spillet er skønnede på baggrund af oplysninger fra Institut for Miljøvurdering. Tallene i de øvrige kategorier kommer fra tilbagemeldinger fra børn, som har deltaget i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling. Børnene har svaret på, hvad de har fundet, og hvor ulækkert, farligt og genanvendeligt, de synes, affaldstyperne er.

Spillet er hentet på  https://old.dn.dk/Default.aspx?ID=23654


Fuglekort

Spilleregler

2 spil med hver 40 forskellige fuglekort.

Der spilles mellem 2-5 elever. Spillet tager ofte mellem 10 og 30 minutter, alt efter hvor ligeligt fordelt kortene, ved tilfældighed, er fordelt fra starten.

Formålet med fuglekortspillet er at skabe interesse hos eleverne for de vilde danske fugle og den natur, de lever i. Eleverne lærer om biologiske forhold for fuglene som deres udseende og f.eks. vingefang, vægt, antal ynglepar og bestandsudvikling.

Forberedelse

Hvert kortspil blandes for sig og fordeles ligeligt mellem eleverne.

Spillet

Spillets regler er baseret på de klassiske bilkort og er yderst simple.
Hver elev lægger sine kort i en bunke foran sig med bagsiden opad. Alle vender det øverste kort om fra hver deres bunke. Den som sidder til venstre for kortgiveren starter med at vælge en kategori og siger hvilken værdi hans/hendes kort har. Dernæst skal de øvrige deltagere nævne værdierne i samme kategori på deres kort. Den elev der har den højeste værdi har vundet de andres kort, får kortene og lægger dem nederst i sin egen bunke. Vinderen af runden vælger kategori på næste kort osv.

Afslutning

Spillet afsluttes ved at én elev har vundet alle de andres kort. Er der ikke tid til at spille kortspillet til ende er vinderen den som har flest vundne kort.

Baggrund

Kategorierne er her vingefang, vægt, antal kuld, kuldstørrelse, rugetid, ynglepar og bestandsudvikling.
Håbet er, at øge elevernes lyst til at opleve fuglene i naturen, skaffe sig viden om dem og engagere sig i naturplejeaktiviteter for at skaffe fuglene bedre leveforhold i naturen tæt på hjem og institutioner.

Spillet er købt i Naturbutikken – https://www.naturbutikken.dk/fuglekort-fugl-mod-fugl-spillekort.html