Den Grønne Karavane

Plant et godt miljø

Alt det praktiske

De beskrevne udendørsaktiviteter passer til et efterårsforløb. Der kan være 18 elever på værkstedet og der er brug for 1-2 voksne. Værkstedet deles op i 2 blokke á ca. 1 time. I den 1. blok arbejder eleverne med indendørs aktiviteter og i den 2. blok med udendørsaktiviteter.

Praktisk del (indendørsaktiviteter)

Fordel eleverne på de tre indendørsaktiviteter:
– En verden i et glas
– Kernekraft
– Grønne planter i klassen -og- Den kraftfulde karse

“En verden i et glas”

Eleverne fremstiller en lukket biosfære med jord, vand og plante. Biosfæren kan bruges som en demomodel af vandets kredsløb. I den lukkede atmosfære er det nemt at påvise at vandet cirkulerer mellem jord, plante og luft.

Materialer – (se en samlet materialeliste nedenfor)

Sylteglas (3,0 l) med tætsluttende låg, sten, pottemuld, stiklinger, vandforstøver, label til låget.

Fremgangsmåde

Eleverne arbejder flere sammen om at fremstille en biosfære.  I glasset lægges først 3-4 dl sten, derefter 3-4 dl pottemuld. Små stiklinger af f.eks. pilea, pletter i luften, væddeløber og paradistræ plantes i jorden. Der vandes med 1,5-2 dl vand via tragt forsynet med en stump vandslange (så vand og jord ikke sprøjter op ad glassets sider) og glasset lukkes til.  På en label noterer eleverne dato, egne navne og klasse, samt navne på stiklinger i glasset. Den udfyldte label klæbes på låget af glasset, som eleverne derefter flytter til eget klasselokale* (forebygger pladsproblemer i værkstedet). Glasset stilles lyst, dog ikke i direkte sol. I glasset vil eleverne i den følgende tid kunne iagttage vandets kredsløb. Vand i planterne vil fordampe fra blade og sætte sig på glassets inderside som dug. Dugdråberne vil afkøles og fortættes til vanddråber som løber ned i jorden og opsuges af planterne, hvorefter vandet vil fordampe…osv.

* Kommer eleverne fra to forskellige klasser, aftaler de indbyrdes, hvornår glasset skal skifte klasse. Aftalen skrives ind i journalkortet.

Tip: Når planterne er vokset op til låget, kan de plantes over i almindelige urtepotter.

Grønne planter i klasselokalerne

Eleverne formerer grønne planter ved hjælp af stiklinger.

Stiklinger kan være et sideskud, en udløber, et stængelstykke med blade af pletter.

Planterne vil efterfølgende vokse til og pynte op i klasseværelserne.

Materialer – (se en samlet materialeliste nedenfor)

Planter: Stiklinger af f.eks. væddeløber, paradistræ, pilea og pletter i luften.
Øvrige materialer: Potmakers og avispapir på hvide bakker, pottemuld og  vandforstøvere.

Fremgangsmåde

Eleverne arbejder med at fylde jord i urtepotter, vande jorden, tage stiklinger fra moderplanten og plante dem i potter – og evt. forsyne dem med ”drivhus”. Stiklingerne skæres, klippes eller knækkes af moderplanten (forsigtigt) og anbringes i urtepotte med pottemuld og vandes (holdes fugtig men ikke drivvåd). Det er især vigtigt at holde jorden fugtig indtil rodnettet er udviklet. Kan overdækkes med et ”drivhus” i form af plastpose eller en overklippet plastflaske. Eleverne skriver på en plantepind oplysninger om deres navn og klasse, dato samt navn på plante. Der skal minimum bruges 1 stikling pr elev. Umiddelbart efter aktiviteten tager eleverne planterne med til eget klasseværelse.

Tip: Giv eleverne en plante med hjem i ferien, så er der større chance for at den overlever.

Kernekraft…

Kerner fra importerede frugter som avocado, citron, appelsin, chili med videre kan sås og vil i mange tilfælde kunne spire og udvikle sig til flotte grønne planter. De vil dog sjældent bære frugter.  Eleverne kan tage kerner med hjemmefra. Kernerne kan sås i potter af papir, som fremstilles i værkstedet. Kernerne kan også sås i en af potterne med en stikling, så husker man nemmere at vande. Det kan tage flere måneder før kerner spirer, og langt fra alle kerner der sås, vil spire. Hvis kernerne spirer, kan de altid omplantes til andre potter.

Materialer – (se en samlet materialeliste nedenfor)

Potmakers og avispapir på hvide bakker, pottemuld og hvad eleverne måtte have af kerner fra f.eks. appelsin og avocado.

Fremgangsmåde

Fremstil papirs-potterne som anført i vejledningen.
Når potterne er fyldt med jord, vandes de og kernerne lægges ned i jorden. Avocadokerner ca. halvt dækkede af jord, mens appelsin og citronkerner skal dækkes af 1 cm jord.  Avocadokerner skal være tørre, mens appelsin- og citronkerner skal være helt friske.

Den kraftfulde karse

Prøv at vise planternes fantastiske kræfter ved at så karsefrø i bomuldsvat i en plastbakke. Frøene skal spredes ud svarende til det område en mursten dækker og der skal bruges rigtig mange frø – nok tre breve eller svarende dertil.
Frøene vandes, og en mursten placeres ovenpå. Når karse-frøene begynder at spire, løfter de murstenen. Det er en god illustration af planternes vækst og store kræfter (forløbet tager ca. 5 dage). Husk at karsen hele tiden skal være fugtig.

Karsen kan løfte murstenen, men tager man murstenen af og lægger den på igen, så vil karsen typisk klaske sammen.

Læreren på værkstedet beslutter, hvem der afslutter dette forsøg. Læreren sørger for at forsøget flyttes til det relevante lokale (klasseværelse eller faglokale).

Praktisk del (udendørsaktiviteter)

Herunder følger forslag til den praktiske del:

Fortæl børnene hvordan de forskellige planter skal behandles ved udplantning og såning:

Sådan planter I et frugttræ

Grav et hul, der er større end rodklumpen, så rødderne ikke bliver bøjede. Fyld godt med vand i hullet. Bred rødderne godt ud og fyld jord i. Stop hullet til og vand igen. Træd jorden sammen omkring træet, så jorden pakkes omkring rødderne og træet står fast. Vand igen.

Sådan sætter I blomsterløg

Stik et lille hul i jorden til løgplanterne. Løgplanterne sættes i den dobbelte dybde af deres højde (er løget 2 cm højt, sættes det således i 4 cm’s dybde ). Løget vendes rigtigt (med rodnettet nedad). Hullet dækkes til igen.

Tip: Rent visuelt er det ofte bedst at plante løg i grupper frem for i lige rækker.

Sådan planter I stauder og buske

Tag planten ud af potten og sæt rodklumpen i en spand vand. Grav et hul der er dybt nok til rodklumpen. Anbring planten i hullet, fyld jord på og vand, så jorden bliver slemmet godt op omkring plantens rødder.