Den Grønne Karavane

Plant et godt miljø

Lærervejledning

Eleverne har brug for lidt baggrundsviden før de skal plante og så. Et læreroplæg kan bestå af et mere teoretisk afsnit om planternes opbygning, fysiologi og levevis samt et mere praktisk afsnit hvor eleverne lærer om udplantning, såning af planter samt om formering ved hjælp af stiklinger.

Teoretisk del

Planterne har en afgørende rolle for alt liv på jorden. Planterne opbygger (under fotosyntesen) organisk stof ved hjælp af uorganisk stof. Dette sker i planternes grønkorn ved hjælp af solens energi. Det organiske stof som planten opbygger, danner udgangspunkt for jordens fødekæder og fødenet.

Eksempler på fødekæder:

Plante – bladlus – mariehøne – fugl – ræv
Plante – ko – menneske

Energien i planterne udnyttes i første omgang af planteædere og i anden omgang af kødædere. Der er et stort tab af energi op gennem fødekæden. Det skyldes at dyrene bruger energi til at ”holde kroppen i gang”, søge føde/jage samt til alle deres andre aktiviteter. En tommelfingerregel siger, at i naturen går kun en tiendedel af energien på ét trin i fødekæden videre til næste trin.

Planternes forskellige dele

Det kan være godt at forberede eleverne til planteaktiviteterne ved at gennemgå plantens opbygning.
Tag udgangspunkt i en ”demoplante” og fortæl eleverne, hvordan en plante er bygget op (med rødder, stængel, blade og blomst). Tal med eleverne om hvilke opgaver (funktioner) de forskellige dele af planten har.

Planternes behov

Hvad skal en plante bruge for at kunne vokse? (lys, luft, vand, CO2 samt næringsstoffer).
Fortæl om forhold i omgivelserne, der kan indvirke på plantens vækst (lys, temperatur, fugtighed, vind).

Venner og fjender

I naturen indgår planterne i forskellige former for samspil. I kan f.eks. tale om konkurrence mellem planter om lys, vand og næringsstoffer. Mange af de vilde planter vi kalder ukrudt (stor brændenælde, agertidsel med flere) er rigtig gode til at skaffe sig lys og næring på bekostning af andre vilde og dyrkede planter. En anden form for samspil er symbiose dvs. hvor to arter har gavn af hinanden. Et eksempel er mykorrhiza, der er en symbiose mellem en plantes rødder og en svamp. Det findes både i forbindelse med træer og urter, græsser m.fl.
Mykorrhizasvampens lange tynde tråde rækker meget længere omkring i jorden end plantens egne rødder. Derved kan svampen forsyne planten med vand og uorganiske næringsstoffer. Til gengæld kan svampen få næringsstoffer (kulhydrater, aminosyrer og evt. vitaminer) fra planten.
Selv om planterne således afleverer en del af sin næringsstoffer (kulhydrater) til svampepartneren har de altså begge fordele af samspillet.

Et liv uden planter?

Planterne er uundværlige for dyr og mennesker. Ved hjælp af sollyset kan planter omdanne uorganisk stof til organisk stof, som dyr/mennesker kan udnytte som føde. Planter fjerner CO2 fra luften og omdanner det til ilt, som mennesker og dyr er afhængige af. Planter kan fjerne partikler og forskellige kemiske stoffer fra luften (se litteraturliste) og endelig har planter en indflydelse på om vi føler os godt tilpas. En undersøgelse har vist, at patienter kommer hurtigere på benene efter en operation, når de fra hospitalsstuen har udsigt til grønne områder. En stue eller et klasseværelse med grønne planter i vindueskarmen opleves behageligere at opholde sig i – end et rum uden nogen form for grønt. Vi mennesker kunne ikke overleve uden planterne.