Den Grønne Karavane

Stil skarpt på skolens miljø

Udstilling

  • Præsentationerne kan vises løbende på skærmen i INFO-boden.
  • Måske bliver det også muligt at vise en udvalgt præsentation ved den afsluttende miljødebat – tal med INFO-boden.